Verenigingsbureau

Het bestuursbureau van PCBO Ferwerderadiel is gevestigd in Ferwert.

Postadres
Postbus 20
9074 ZL Hallum
0518-412489

Bezoekadres
De Streek 4
9172 NJ Ferwert

Het bestuursbureau is geopend op maandag tot en met donderdag.

In de schoolvakanties is het bestuursbureau gesloten.