'Zijn wie je bent'

Zijn wie je bent’….de titel van het strategisch beleidplan. Het nieuwe beleidsplan zal in september 2023 verschijnen.

Dit is zo waardevol dat we er zorgvuldig mee om gaan en het koesteren.

Het woord ‘waarde’ staat centraal binnen onze vereniging:

  • Onze kinderen die waardevol zijn, met al hun gaven en beperkingen;
  • Leerkrachten geven betekenis aan de ontwikkeling van kinderen en geven uitdrukking aan de waarden die onze vereniging vertegenwoordigt;
  • Het management, dat van belang is om de continuïteit van de organisatie te waarborgen;
  • De vele vrijwilligers zijn belangrijk voor de meest uiteenlopende activiteiten en commissies, raden en besturen;
  • De ouders, die ons het kostbaarste in hun leven toevertrouwen
  • God, die via Zijn liefde ons allen helpt mens te zijn in deze wereld.

Iedereen mag zijn wie hij of zij is, op zijn of haar eigen wijze. Met elkaar zorgen we voor de identiteit van onze vereniging en zijn we van toegevoegde waarde voor de maatschappij.

We hebben elkaar nodig om onze plannen te realiseren en de doelen te bereiken. We hopen dat we mogen rekenen op ieders inzet.

Als een kind na de schoolperiode weet dat het mag zijn zoals het is en het niet alleen hoeft te doen als het tegenzit in het leven, dan hebben we ze iets heel belangrijks meegegeven!

Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs, kunnen altijd bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden. Kijk voor meer informatie op: www.steunpuntfriesland.nl.