Statuten en huishoudelijk regelement

Hieronder vindt u de statuten en het huishoudelijk reglement van PCBO Ferwerderadiel.

Waarom is het belangrijk om lid te worden van onze vereniging?

De Vereniging staat aan de basis van onze scholen in de gemeente Ferwerderadiel. Hoe meer leden de vereniging heeft, hoe sterker deze basis. Door lid te worden, kunt u uw betrokkenheid bij de scholen versterken. Leden kunnen ( bijv. via de ledenvergaderingen) een actieve inbreng hebben op het beleid. Met elkaar kunnen wij de identiteit en de ontwikkeling van onze scholen verder helpen vormgeven. Het bestuur stelt het daarom zeer op prijs als de ouders lid willen worden van de vereniging. Ook kunt u donateur worden. Donaties worden rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de betreffende school.

Als u lid van de vereniging wilt worden of donateur van uw school kunt u dit aangeven bij de directeur van de school van uw kinderen.

Contactgegevens

Stafbureau:
De Streek 4
9172 NJ Ferwert

Postbus 20
9074 ZL Hallum

0518-412489
directie@pcbo-ferwerderadiel.nl