Samenwerkingsovereenkomst met Lexima

Op 29 januari hebben de bestuurders van PCBO Ferwerderadiel, Noventa en PCBO Dantumadiel een samenwerkingsovereenkomst getekend met Lexima. Lexima bouwt software voor kinderen met leesproblemen of leesachterstanden. Veel kinderen en volwassenen werken met de software van Lexima, met name als ze dyslexie hebben. De gezamenlijke besturen slaan de handen ineen om te gaan werken met het pakket BOUW. Dit pakket maakt het mogelijk om ondersteuning te bieden bij het leren lezen vanaf groep 2. Het pakket geeft uitdagende oefeningen die jonge kinderen op school en thuis kunnen gebruiken. Op deze wijze hopen de scholen kinderen de juiste ondersteuning te kunnen bieden, laaggeletterdheid te verminderen en het percentage kinderen met gediagnosticeerde dyslexie te kunnen verlagen. De bestuurders spraken uit in de toekomst meer te willen gaan samenwerken op inhoudelijke en praktische onderwerpen. Elkaar helpen in de regio is van belang! De handtekening onder dit mantelcontract is daar een mooi voorbeeld van.