Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad praat mee over het beleid van het schoolbestuur dat de meerderheid van de scholen geldt. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden uit de ouders en personeelsleden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.