Bestuur
Op 1 augustus 2009 is de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ van kracht geworden. PCBO Ferwerderadiel is aangesloten bij de PO-raad en de door deze raad ontwikkelde code goed bestuur is ook op de vereniging van toepassing. Het bestuur heeft op basis hiervan de scheiding tussen uitvoerend en toezichthoudend bestuur geregeld door het instellen van een Commissie Intern Toezicht.

De leden van het bestuur van PCBO Ferwerderadiel zijn:

Martinus Bron, voorzitter
Carien Mennegat
Ben Mooibroek, directeur-bestuurder


De leden van de Commissie Intern Toezicht van PCBO Ferwerderadiel zijn:
Nathal Prins-Hoogsteen, voorzitter
Petra Meyer-Woudwijk, secretaris
Sandra Soepboer-Paulussen, algemeen lid