Organisatie
Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Ferwerderadiel.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder, Ben Mooibroek.

Als u lid wilt worden van de vereniging kunt u dit aangeven bij de directeur van de school van uw kinderen.
U kunt ook contact opnemen met het stafbureau, tel. 0518-400394.