Personeelsbeleid
Door middel van Integraal personeelsbeleid vindt afstemming plaats van de competenties van de personeelsleden met de doelen van onze scholen. Onder die competenties vallen bijvoorbeeld kennis, houding en vaardigheden.

Het is een voortdurend proces voor de scholen om zicht te houden welke competenties nodig zijn om de doelen te bereiken. Die competenties moeten vervolgens gekoppeld worden aan de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen van de medewerkers. De doelstellingen van de school zijn dus het kader voor het toepassen van het personeelsbeleid. Het persoonlijk ontwikkelingsplan van de medewerkers speelt hierin zeker een rol.

Integraal personeelsbeleid is gericht op resultaten en op de toekomst. Het effectief benutten van de kwaliteiten heeft een positief effect op het onderwijskundig proces en draagt zo bij aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs.