Onderwijs
PCBO Ferwerderadiel wil veelzijdig onderwijs bieden, waarin de mogelijkheden van een ieder zo volledig mogelijk ontplooid worden. Kinderen hebben recht op kwalitatief hoogstaand en toekomstgericht onderwijs.

Goed opgeleide en gemotiveerde personeelsleden zetten zich in voor een optimale ontwikkeling van iedere leerling, die in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving plaatsvindt.

Vanuit de gedachte dat ieder mens uniek is, richten we ons onderwijs zo in dat er voor iedereen ruimte geboden wordt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen binnen de mogelijkheden van het onderwijs op onze scholen, waarbij we nader willen verkennen wat we in de toekomst kunnen realiseren.

Onze scholen staan midden in de samenleving en hebben een duidelijke verbondenheid met de omgeving, allereerst met de direct betrokkenen zoals de ouders, maar ook met andere onderwijsinstellingen en overheden.

Voor het functioneren van de Vereniging zijn grondslag en doelstelling zoals verwoord in de statuten en in overige vastgelegde stukken bepalend. De bijbelse visie op mens, samenleving en opvoeding, de christelijke identiteit, dient de basis en de inspiratie te zijn voor ons onderwijs.