ICT
Onze maatschappij van vandaag is een kennismaatschappij. Het onderwijs heeft de taak op deze trend in te spelen. ICT speelt een grote rol om die onderwijsdoelen beter te bereiken.
  • Als je kinderen wilt voorbereiden op de samenleving moet je er voor zorgen dat ze kunnen omgaan met ICT want ICT kom je overal tegen.
  • Het werken met ICT is voor kinderen in de basisschool een normaal onderdeel van hun communicatie geworden
  • De kwaliteit van het onderwijs wordt met behulp van ICT verbeterd.
  • ICT werkt onderwijsvernieuwend.
  • Het begrip “kwaliteit” hoort van nature bij het onderwijs en we zijn er van overtuigd dat het onderwijs zich voortdurend hoort te vernieuwen, vaak met behulp van ICT toepassingen.
  • Kinderen van de basisschoolleeftijd hebben een natuurlijke omgang met ICT.

Wanneer we de rol die ICT in het didactisch handelen speelt, nader bekijken, dan valt op dat:
  • door ICT het onderwijs meer kindgericht is en beter aansluit bij hun belangstelling.
  • door ICT adaptief onderwijs beter te realiseren is.
  • ICT een aantal aantrekkelijke kanten voor het kind heeft: het is sterk visueel, de combinatie beeld en geluid ligt voor de hand, het biedt de mogelijkheid om in spelvorm bepaalde leerstof aan te bieden.

We geven elke school de ruimte voor een eigen onderwijskundige invulling met betrekking tot ICT. Elke school maakt daarbij specifieke keuzes aan de hand van argumenten als leerlingenpopulatie, eigen inzichten en deskundigheid op pedagogisch vlak.

Bovenschools ICT coördinator:
Feike Kingma
email: Protected email address